Obchodní podmínky


platné od 1. 7. 2019

VegeBee s.r.o., Vedrovice 266, 671 15 Vedrovice, IČ 60754699, DIČ CZ60754699, vydává tímto tyto všeobecné obchodní podmínky
Pojmy


  • Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
  • Prodávající resp. Dodavatel - VegeBee s.r.o., Vedrovice 266, 671 15 Vedrovice, IČ 60754699, DIČ CZ60754699
  • Kupující resp. Odběratel
  • Smluvní strany resp. Strany - Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel
  • Zboží - věci movité, které jsou předmětem koupě dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (zejména potraviny, nápoje a jiné zboží běžné spotřeby)
  • Smlouva - kupní smlouva uzavřená dle §2079 an. NOZ.
  • Kupní cena - cena Zboží sjednaná dohodou Smluvních stran nebo stanovená dle ceníku dodavatele platného ke dni uzavření kupní smlouvy

Všeobecná ustanovení


Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vydané prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást.


Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínky) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Kupující učiněním objednávky vyjadřuje souhlas s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území EU.  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.Vše o nákupu


Nakupovat můžete buď bez registrace nebo prostřednictvím registrovaného uživatelského účtu. Registrovat se můžete v sekci Registrovat. Údaje nutné k nákupu či k registraci jsou: jméno a příjmení, adresa (fakturační a dodací), e-mail a heslo , mobilní telefon (aby Vás mohl kontaktovat přepravce), pro firmy IČ a DIČ. Více informací o osobních údajích a jejich ochraně naleznete v oddíle Ochrana osobních údajů. Po vyplnění a odeslání formuláře budete zaregistrováni a bude vám automaticky zřízen uživatelský účet, kde můžete plně editovat vaše nastavení (adresy, e-mail, heslo). Registrace výrazně usnadňuje opakované nákupy.


Výběr zboží provedete v menu nahoře, kde je zboží řazeno dle kategorií, případně použitím vyhledávacího pole vpravo nahoře.


Zboží do Nákupního košíku přidáte kliknutím na tlačítko Vložit do košíku v seznamu zboží


Kliknutím na Nákupní košík se Vám zobrazí přehled Vámi objednaného zboží. Množství jednotlivého zboží v Nákupním košíku lze měnit.


Jestliže máte vybrané zboží v Nákupním košíku a počet kusů, zadejte pokračovat pro metodu dodání a platby.  Vyberte  způsob dopravy, způsob platby.


Zadejte Vaše jméno, fakturační a dodací adresu, e-mail, telefonní číslo (nejlépe mobilní, aby Vám došly informační SMSky o stavu objednávky a zásilková služba Vás mohla kontaktovat) u firemních objednávek dále název firmy a IČ,DIČ. Poté klikněte na tlačítko „Odeslat objednávku“. Takto odeslaná objednávka je potvrzena emailem. Poznámka: registrovaní zákazníci již nemusí zadávat údaje, které zadali při registraci.


V případě, že neobdržíte po odeslání objednávky potvrzující e-mail, Vaše objednávka nebyla správně odeslána a nemůže být realizována, v tomto případě nás neváhejte kontaktovat na info@biovina.cz.


Zboží je možno objednat také e-mailem: info@biovina.cz.Rozhodné právo a právní režim, objednávky, ceny


Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky. Uzavřením Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem zákona číslo 89/2012 Sb. (NOZ).Objednávky Zboží jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího pokud jsou uskutečněny e-mailem nebo prostřednictvím webové stránky Prodávajícího. Požadovaný termín dodání, pokud není výslovně stanoveno v objednávce jinak, je do 10 pracovních dnů po doručení objednávky (zboží rozesíláme jednou týdně). Kupní cena Zboží se řídí prodejním ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupní ceny jsou smluvními cenami.Místo plnění


Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího. Cena a placení Nabídkové ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny zboží a poštovného jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.  Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Dodací a dopravní podmínky Zboží je kupujícímu dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího dopravováno do 10 pracovních dnů po obdržení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad. Kupující je povinen zboží řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.


Dopravu v ČR na určenou adresu zajišťuje prodejce prostřednictvím zásilkové služby od společnosti Geis .


Cena dopravy při odběru do 1000,- Kč za zboží včetně DPH je stanovena na 99,- Kč včetně DPH.


V případě dodání zboží na dobírku je cena navýšena na částku 119,- Kč včetně DPH (cena za doběrečné je 20,- Kč včetně DPH).


Pokud si zákazník zvolí platbu předem, hradí pouze dopravu, nikoliv doběrečné.


Při objednávce 1000,- Kč  a více včetně DPH je doprava ZDARMA a neplatí se ani žádné doběrečné.Dopravu v SR na určenou adresu zajišťuje prodejce prostřednictvím zásilkové služby.


Cena dopravy při odběru do 2500,- Kč za zboží včetně DPH je stanovena na 150,- Kč včetně DPH.


Zboží na dobírku není možné. Pouze  platba předem - platba kartou.


Při objednávce 2500,- Kč a více  včetně DPH je doprava ZDARMA.

Platební metody


Veškeré ceny na e-shopu jsou včetně DPH.


Platba až při převzetí zboží – dobírka. Za svůj nákup zaplatíte v hotovosti nebo kartou doručovateli.


Platba předem – všechny platební metody s výjimkou Dobírky jsou zprostředkovány moderní platební bránou ThePay.cz. Průběh transakce je zcela v režii této brány a nikdo z našich zaměstnanců ani třetích stran nemá přístup k Vašim osobním údajům, jejichž přenos probíhá prostřednictvím šifrovaného protokolu HTTPS. Platební brána ThePay.cz podporuje jak zrychlené platby z Vašeho internetového bankovnictví pro většinu předních bank (podstatně rychlejší než běžný převod z účtu), tak i klasickou platbu kartou (VISA, MasterCard) či převodem z účtu s použitím jednorázově vygenerovaného variabilního symbolu, který zkopírujete z brány do Vašeho internetového bankovnictví.


Přijímáme tyto karty: VISA , MasterCard.


Při nákupu na EU DIČ nám pošlete na E-mail info@biovina.cz  "Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty". Na základě tohoto Osvědčení můžeme poté fakturovat bez DPH.Reklamace


Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky: Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu doručovatel.
Pokud je zboží poškozeno dopravou, nepřevezme zákazník zboží. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu doručovatel.


Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení nebo s číslem dokladu o koupi. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.


Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.


Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že ke škodám došlo nevhodným skladováním nebo nešetrným zacházením se zbožím ze strany zákazníka, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.


Reklamační řízení se řídí Občanským zákoníkem.


Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku!
Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


Místo reklamace


Kontakt: VegeBee s.r.o.,  Vedrovice 266,  671 75 Vedrovice , info@biovina.cz , Odstoupení od smlouvy v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena + dopravné:


Možnosti reklamace:


  • Odešlete dopis (nejlépe emailem) na místo reklamace s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).", doplňte datum a podpis.


  • Použijte odkaz Reklamace v rámečku Zákaznický servis v pravém dolním rohu stránek.


Zboží doručte na místo reklamace. Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi nebo s číslem dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku! Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


Odstoupení od smlouvy/zrušení objednávky dodavatelem


Zrušení objednávky je možné v těchto případech:


Zboží není a nebude skladem. Zrušení objednávky v tomto případě předchází komunikace se zákazníkem, která obsahuje důvody a nabídku alternativního řešení.


Neproběhla platba zboží.
Ochrana osobních dat


Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VegeBee s.r.o., IČ 60754699, se sídlem Vedrovice 266, 671 15 Vedrovice (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: VegeBee s.r.o., Vedrovice 266, 671 15 Vedrovice
email: info@biovinaa.cz
telefon: +420 721 329 186

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Autorská práva


Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.biovina.cz je společnost VegeBee s.r.o.,  Vedrovice 266,  671 75, Vedrovice.  Obsah těchto internetových stránek (zejména veškeré texty, fotografie, design, grafiky, databáze i označení zboží) je chráněn právními předpisy, zejména autorským právem, právem na ochranu v hospodářské soutěži a trestním právem. Jakékoliv kopírování, rozmnožování, rozšiřování, úprava, sdělování veřejnosti, či zpracovávání i části obsahu těchto internetových stránek, tedy i fotografií a textů, pro komerční účely se zakazuje. Porušením tohoto zákazu mohou být porušena autorská práva, práva týkající se ochranných známek a jiných označení. Jakákoliv škoda vzniklá v souvislosti s porušením tohoto zákazu bude vymáhána renomovanou advokátní kanceláří.Závěrečná ujednání


Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Platnou verzi znění obchodních podmínek je povinen zveřejnit na svých webových stránkách. Jednotlivé verze je povinen archivovat s uvedením termínu jejich platnosti.Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření, pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak. Před ujednáními uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách mají přednost ujednání smlouvy. Právní vztahy neupravené ve Všeobecných obchodních podmínkách či v Kupní smlouvě se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. NOZ.Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek podle předcházejících odstavců platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek. Kupující svým podpisem Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.Platnost a účinnost


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 4. 7. 2016. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Prodávajícího a je zveřejněno na internetové stránce Prodávajícího: https://www.biovina.czProvozovatel


VegeBee s.r.o.
Vedrovice 266
671 75, Vedrovice
IČ: 60754699
DIČ: CZ60754699

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, č.účtu: 60754699/5500  IBAN (CZ4955000000000060754699)